İlhami ERDOĞAN / Ozan İlo


FERÂSET KAYBOLMUŞ AŞTIK ERDEMİ !..

Vallâhi şaşırdım, yolu, yordamı, Aklımı yokladım, başka yerde mi? Ferâset kaybolmuş, aştık erdemi; Bu yaşımaca ben neler duymuştum?


FERÂSET KAYBOLMUŞ AŞTIK ERDEMİ !..

Ben öldüm ya, peruk taktı diriler,
Sırma Saça, Badem Göze kavuştum!
Bilen sustu, bilmeyenden iriler;
Arş'tan ötesine saldı uyuştum!

Yüzde doksan dokuz hani nerede?
Hamakât bizde mi, arz-ı kürrede?
Rabbim, bizi Kendisine yâr ede;
Dûasıyla insanlardan savuştum!

Vallâhi şaşırdım, yolu, yordamı,
Aklımı yokladım, başka yerde mi?
Ferâset kaybolmuş, aştık erdemi;
Bu yaşımaca ben neler duymuştum?

Hakk'ı tutar lâkin, hâller sersefil,
Bozacı, Şıracı, zıt zıta kefil!
Desem ki çocuktur, değil de tıfıl;
İkrâh ettim, derhâl ordan sıvıştım!

Anlamıyor kimse, dîni bilmiyor
Bu dîne beslenen kîni bilmiyor 
Saftirik düşmânı hin'i bilmiyor
Uzaktan bakınca adam saymıştım

Şimdisi, sonrası, evvel, âhiri,
Şeriatin hükmü belli zahiri!
Uluorta döken fitne zehiri;
Bunların cürmünü nere koymuştum?

 


 

İlhami Erdoğan (Ozan İlo)

YAZARLAR