Nevin KORKMAZ


'Üst Kimlik: Birlik ve beraberliğin temel taşı millet olma bilinci'

Milliyetçilik, ulus devletin temel taşlarından biri olmuştur. Bu anlayış, farklı milliyetlere mensup bireyleri, ortak bir millet kimliği altında birleştirmiştir


Ulus devlet anlayışında, toplulukları bir araya getiren temel unsur, etnik aidiyet değil, üst kimlik bilinci olmuştur. Bu perspektif, bir millet olma bilincini öne çıkararak, birlik ve beraberliğin temel taşı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Milliyetçilik, farklılıkları aşarak, millet olma anlayışını üst kavramda birleştirmiştir.

Etnik aidiyet, ulus devlet anlayışında genellikle arka planda tutulur ve vurgulanmaz. Bunun yerine, üst kimlik olarak nitelendirilen millet olma bilinci ön plana çıkarılır. Bu bilinç, farklı etnik kökenlere sahip bireyleri ortak bir paydada buluşturarak, bir ulusun parçalarını bir araya getirir. Bu şekilde, birlik ve beraberlik duygusu güçlenir.

Milliyetçilik, ulus devletin temel taşlarından biri olmuştur. Bu anlayış, farklı milliyetlere mensup bireyleri, ortak bir millet kimliği altında birleştirmiştir. Üst kimlik olarak millet olma bilinci, bireyleri etnik kökenleri ne olursa olsun ortak bir çatı altında birleştirir ve topluluklar arasında güçlü bir bağ oluşturur.

Bu perspektif, bir ulusun ayırt edici unsuru olarak ortaya çıkar. Birlik ve beraberlik, ulus devletin varlığını sürdürebilmesi için kritik öneme sahiptir. Etnik aidiyetten ziyade üst kimlik bilinci, toplulukları birleştirerek, ortak bir geçmişe, kültüre ve değerlere sahip bir millet olma duygusunu güçlendirir.

Sonuç olarak, ulus devlet anlayışında etnik aidiyetin öne çıkması yerine, üst kimlik bilincinin vurgulanması, bir millet olma duygusunu güçlendirmekte ve birlik beraberliği koruma adına etkili bir araç olmaktadır. 

Milliyetçilik, farklılıkları birleştirerek, bireyleri ortak bir çatı altında birleştirmiş ve ulus devletin temelini oluşturmuştur. Bu bağlamda, üst kimlik bilinci, toplumsal birliği pekiştirerek geleceğe güçlü bir şekilde taşımanın anahtarıdır.

YAZARLAR